Misse $amp; visie

Missie & visie

Buijs Flowers is een kwaliteitskweker van exclusieve chrysanten. Zowel nationaal als internationaal leveren wij chrysanten met een uitstekende houdbaarheid door een zeer nauwkeurig kweekproces. De stekjes worden betrokken van gerenommeerde stekbedrijven. Daarmee waarborgen we optimale kwaliteit, unieke uitstraling en raszuiverheid.

De liefde voor het kwekersvak heeft bij Buijs Flowers geresulteerd in een aantal exclusieve soorten van zeer hoge kwaliteit. Alleen met de juiste zorg en nauwkeurigheid komen deze chrysanten tot de maximale bloei. Exclusiviteit en continuïteit van het product staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom streven we elke dag weer naar een zo natuurlijk mogelijk kweekproces.

Met een uniek assortiment levert Buijs Flowers altijd de exclusieve bloem die perfect bij u past. Wij streven naar een constante aanvoer van chrysanten op de markt. Dit is alleen te realiseren met een team van gekwalificeerde medewerkers, een uitgekiend teeltprogramma en een technisch state-of-the-art bedrijf.

Duurzaamheid & milieu

Duurzaamheid & milieu

Buijs Flowers hecht veel waarde aan een milieuvriendelijke teelt. Binnen de kassen wordt een duurzaam en milieubewust beleid gevoerd.

Zo maken we zo veel mogelijk gebruik van milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen. Schadelijke insecten worden bestreden met de inzet van natuurlijke vijanden. Daarmee voorkomen we onnodige luchtverontreiniging en chemische invloeden op onze chrysanten. Door inzet van biologische middelen tegen spint, trips, luis en mineervlieg blijven de natuurlijke uitstraling en bloei van de chrysant gegarandeerd. Het gebruik van eventuele groeimiddelen wordt zo veel mogelijk beperkt om het natuurlijke groeiproces te stimuleren.

Bij de temperatuurregulatie binnen de kassen maakt Buijs Flowers zo veel mogelijk gebruik van natuurlijke energiebronnen, zoals de zon. Door intensief gebruik van warmtekrachtkoppeling (WKK) wordt de CO2-reductie geoptimaliseerd en streven we naar een zo duurzaam mogelijk energiebeleid.

Transport

Transport

De chrysanten van Buijs Flowers worden met de grootste zorg vervoerd naar binnen- en buitenland. Kwaliteitsbehoud staat daarbij bovenaan. Door het zorgvuldige kweekproces zijn de chrysanten optimaal houdbaar.

Raskeuze, teeltwijze en een correcte behandeling tijdens de oogst zorgen ervoor dat onze chrysanten de export goed doorstaan. Onze verpakkingen bieden de benodigde waterbestendigheid, sterkte en isolatie om de bloemen tijdens de transporten in optimale conditie te houden.